Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji wakacyjnej. Jednocześnie przypominamy, że Domowe Przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 dyżur pełni w miesiącu sierpień.


Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 przebiega wg następującego harmonogramu:

1.    Od 10 maja do  31 maja b. r. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w sekretariacie dyżurującej placówki.
2.    Do 05 czerwca b. r. - zostaną udostępnione listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
3.    Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie umowy z dyrektorem dyżurującego przedszkola o korzystaniu z opieki wakacyjnej do 12 czerwca b.r. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
4.     Wniesienie  opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych na podstawie umowy następuje najpóźniej w pierwszym dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.
5.    Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu  przelewem na podany numer konta w terminie do 30 września bieżącego roku.
6.    Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą dostępne w sekretariacie dyżurującego przedszkola w dniu 16 czerwca b.r.

Materiały do pobrania

Regulamin

Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny - word

Umowa - dzieci 3, 4 i 5 letnie - word

Umowa - dzieci 6 - letnie - word

Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny - pdf

Umowa - dzieci 3, 4 i 5 - letnie - pdf

Umowa - dzieci 6 - letnie -pdf