Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Posiadają pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN, liczne dodatkowe kursy i szkolenia. 

 

mgr Grażyna Dubiel – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach – nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Maćkiewicz – zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach – nauczyciel dyplomowany

mgr Natasza Łączny - zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Tyrkalska nauczyciel kontraktowy

lic. Dominika Warszewska – nauczyciel początkujący

mgr Monika Trzeciakiewicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Domagała – nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Szurma - nauczyciel mianowany

mgr Justyna Gręda - nauczyciel mianowany

mgr Jolanta Dziedzic – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Pikiel – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Karnia – nauczyciel mianowany

mgr Justyna Szopa – nauczyciel mianowany

mgr Dominika Bednarczyk - nauczyciel kontraktowy

mgr Patrycja Bielak - nauczyciel początkujący

mgr Monika Żmigrodzka - Kaleta - nauczyciel kontraktowy

mgr Urszula Łączny - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Lofek - nauczyciel dyplomowany