Zdobyte przez Nas certyfikaty i zaświadczenia za aktywny udział w projektach, programach i akcjach.

Rok szkolny 2021/2022

 

Rok szkolny 2022/2023