Głównym celem projektu jest odkrywanie tajemnicy osobowego Boga, objawiającego ludziom swoją miłość, poprzez współdziałanie z Rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój tożsamości religijnej dziecka.

Regulamin projektu: https://drive.google.com/file/d/1ZzJ9jA53FCvwxX-vpP2N_GkNvqSJHyMu/view?usp=sharing